Pracownia badań nad migracjami

Pracowania utworzona w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr prowadzi badania nad szeroko rozumianym zjawiskiem migracji, zwłaszcza przymusowych.

Są one wynikiem burzliwych przemian o różnym podłożu, politycznym, społecznym i gospodarczym w XX i XXI wieku (wojny, totalitaryzmy, przymusowe przesiedlenia ludności, prześladowania na tle politycznym, religijnym i rasowym etc.).

Związane są one także ze zmianami w dynamice rozwoju gospodarczego, nierównościami ekonomicznymi, jak i degradacją środowiska naturalnego i zmianami klimatu (migranci ekonomiczni, migranci środowiskowi i klimatyczni).

Badania w Pracowni mają charakter interdyscyplinarny i obejmują prace z zakresu, m.in. historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, politologii, filmoznawstwa i innych.

Foto: Fragment pomnika „Angels Unawares”, Watykan, © rupho

Obecnie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Ruchniewicza realizowany jest projekt pt. „Przymusowe migracje w europejskim pejzażu pamięci XX i XXI wieku (MIGRAMEM)”.

Pierwszą odsłoną tego przedsięwzięcia jest międzynarodowa konferencja naukowa „Przymusowe migracje – Historia – Literatura – Pamięć”, która odbędzie się w CSNE UWr w dniach 21-23 lutego 2024 r. (Organizatorzy konferencji: prof. Krzysztof Ruchniewicz, dr Joanna Małgorzata Banachowicz, dr Anna Kurpiel).

Zespół badawczy:

Dr Joanna Banachowicz

Dr Anna Kurpiel

Prof. Krzysztof Ruchniewicz (kierownik)