Celem konferencji jest przedstawienie różnych fal migracji przymusowych w XX i XXI wieku, sporządzenie bilansu badań nad tą problematyką oraz zwrócenie uwagi na pamięć o przymusowych migracjach i obchodzenie się z nimi współcześnie.

Sztywne ramy tematyczne wytycza jedynie zasięg geograficzny – konferencja ograniczona jest do jednego kontynentu, Europy. Same migracje, jak i pojęcie „przymusu” oraz „miejsca” nie zostały jasno sprecyzowane w założeniach konferencji, mają bowiem stanowić wynik badań oraz analizy teoretycznej.

Foto: Fragment pomnika „Angels Unawares”, Watykan, © rupho

W centrum dyskusji i refleksji znajdują się miejsca pamięci. Punktem wyjścia jest powszechnie uznawana za inspirująca koncepcja „miejsc pamięci” P. Nory. Według niej takim miejscem może fizyczny punkt, ale i moment w dziejach, fenomen, element dziedzictwa kulturowego. Sytuuje się ono w topografii rzeczywistej, ale i przestrzeni antropologicznej, nacechowanej znaczeniami tożsamościowo twórczej przestrzeni „geografii wyobrażonej”.

Rozwinięciem myśli Nory jest koncepcja „nie-miejsc pamięci”. Dotyczy ona miejsc „opuszczonych, kontestowanych czy porzuconych”, a także w rozmaity sposób niewygodnych dla lokalnej zbiorowości lub polityki upamiętniania. To niezwykle istotny punkt badań nad migracjami, w których przemoc odgrywała zasadniczą rolę, a reakcje społecznego otoczenia były a nieraz pozostają co najmniej ambiwalentne.

W konferencji wezmą udział – obok cenionych naukowców polskich i europejskich – także młodzi badacze (studenci studiów II i III stopnia/doktoranci), którzy przedstawią wybrane zagadnienia związane z tematyką konferencji.

Komitet Organizacyjny:

Dr Joanna Małgorzata Banachowicz, CSNE UWr

Dr Anna Kurpiel, CSNE UWr

Prof. Krzysztof Ruchniewicz, CSNE UWr 

Partnerzy:

Prof. dr hab. Edward Białek, IFG UWr

Prof. Luigi Cajani, Università di Roma

Dr hab. Andrzej Dębski, CSNE UWr

Prof. Corine Defrance, Sorbonne-Irice, Paris

Ondrej Matejka, Institut for the Study of Totalitarian Regimes, Praga

Prof. Ulrich Pfeil, UFR Arts, Lettres et Langues, Université de Lorraine, Metz

Prof. Irina Scherbakowa, „Memorial”, Moscow

Prof. Stefan Troebst, GWZO, Uni Leipzig

dr Marcin Wiatr, Georg Eckert Institut. Leinitz-Institut für internationale Schulbuchforschung Braunschweig


Konferencja została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu z MEiN (program „Doskonała Nauka”, nr grantu DNK/SP/548069/2022)